Sportovní kynologie

Sportovní kynologie je považována za královský kynologický sport. Pro svoji komplexnost a všestrannost totiž patří mezi nejnáročnější. Zahrnuje tři disciplíny: pachové práce (stopy), poslušnost a obranu. V rámci sportovní kynologie je ale možné se i specializovat, a to buď na výcvik psa obranáře nebo stopaře.

S trochou nadsázky lze říci, že kořeny sportovní kynologie u nás sahají až do dob Rakouska-Uherska, tehdy se ale jednalo o kynologii ryze služební. Sportovní kynologie tak jak ji známe dnes, je úpně jinou záležitostí. Jedná se o čistě o sport, který má s původní služební kynologií společný snad pouze vznik jejího názvu. Její novodobá historie se začala psát po roce 1989 a dodnes je suverénně nejrozšířenější kynologický sport u nás.

Zkoušky a závody se v ČR řídí dvěma zkušebními řády: Mezinárodním zkušebním řádem IPO a Národním zkušebním řádem.

Mezinárodní zkušební řád IPO je jako jediný z nich platný po celém světě a pořádají se podle něj mistrovství světa, které zaštiťuje Mezinárodní kynologická federace FCI (Federation Cynologique Internationale). V České republice se podle něj pořádá Mistrovství ČR IPO a mistrovství řady plemen jako německých ovčáků, belgických ovčáků, dobrmanů, boxerů, rotvajlerů, velkých kníračů nebo francouzských ovčáků. Český kynologický svaz sestavuje výběr reprezentantů, kteří se každoročně účastní příslušných mistrovství světa. V případě všech plemen je to MS IPO FCI, u německých ovčáků to je WUSV a pro belgické ovčáky pak FMBB. Tyto vrcholné sportovní akce jsme v minulosti měli možnost vidět i u nás.

Sportovní kynologii u nás zastřešují dva svazy: Český kynologický svaz www.kynologie.cz a Moravskoslezský kynologický svaz www.msks.cz

WebZdarma.cz